وبلاگ – تصویر کوچک (دو ستونه)

قیرهای نفوذی

commentبدون دیدگاه
کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ…

قیرهای VG

commentبدون دیدگاه
در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° 60 و یا گرانروی کینماتیک در C° 135، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر…

قیرهای عملکردی

commentبدون دیدگاه
درجه ی عملکردی قیر یا PG آخرین استاندارد روز دنیا می باشد. این روش، روشی به نسبت جدید می باشد که قیر را بر مبنای شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف طبقه بندی می کند. در این روش از روشهای کاملاً…

قیرهای محلول

commentبدون دیدگاه
قیرهای محلول ،از حل كردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و كیفیت قیرهای محلول به كیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در…

قیرهای امولسیون

commentبدون دیدگاه
امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند كه از قیر، آب و یك یا چند ماده افزودنی جهت تشكیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشكیل شده اند. قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران…
فهرست